جومونگ

سریال جومونگ Jumong 2006


پخش رایگان
ژانر:بیوگرافی
امتیاز IMDb:۸.۱
دوبله:دارد
سال ساخت:۲۰۰۶
هر قسمت:۵۰ دقیقه
کشور:کره جنوبی
رده سنی:۱۳+

۹۲٪
این سریال را دوست داشتند ۱۰,۵۰۰ نفر
مایکت سریال جومونگ
حماسه ای بر اساس اسطوره جومونگ، بنیانگذار پادشاهی کره باستان گوگوریو در سال 37 قبل از میلاد.
جومونگ بنیانگذار گوگوریو در سال 37 قبل از میلاد بود. او پسر ژنرال Hae Mo Su و بانو Yoo Hwa بود و توسط پادشاه Geum Wa بزرگ شد، زمانی که اعتقاد بر این بود که Hae Mo Su در یک کمین توسط سلسله هان کشته شده است، او و مادرش را به خانه برد. بنابراین سئو نو دختری بود که به جومونگ در تحقق رویای خود برای ساختن یک کشور جدید کمک کرد و بعدها همسر دوم او شد.

فصل 1:

 • قسمت ۱ پخش
 • قسمت ۲ پخش
 • قسمت ۳ پخش
 • قسمت ۴ پخش
 • قسمت ۵ پخش
 • قسمت ۶ پخش
 • قسمت ۷ پخش
 • قسمت ۸ پخش
 • قسمت ۹ پخش
 • قسمت ۱۰ پخش
 • قسمت ۱۱ پخش
 • قسمت ۱۲ پخش
 • قسمت ۱۳ پخش
 • قسمت ۱۴ پخش
 • قسمت ۱۵ پخش
 • قسمت ۱۶ پخش
 • قسمت ۱۷ پخش
 • قسمت ۱۸ پخش
 • قسمت ۱۹ پخش
 • قسمت ۲۰ پخش
 • قسمت ۲۱ پخش
 • قسمت ۲۲ پخش
 • قسمت ۲۳ پخش
 • قسمت ۲۴ پخش
 • قسمت ۲۵ پخش
 • قسمت ۲۶ پخش
 • قسمت ۲۷ پخش
 • قسمت ۲۸ پخش
 • قسمت ۲۹ پخش
 • قسمت ۳۰ پخش
 • قسمت ۳۱ پخش
 • قسمت ۳۲ پخش
 • قسمت ۳۳ پخش
 • قسمت ۳۴ پخش
 • قسمت ۳۵ پخش
 • قسمت ۳۶ پخش
 • قسمت ۳۷ پخش
 • قسمت ۳۸ پخش
 • قسمت ۳۹ پخش
 • قسمت ۴۰ پخش
 • قسمت ۴۱ پخش
 • قسمت ۴۲ پخش
 • قسمت ۴۳ پخش
 • قسمت ۴۴ پخش
 • قسمت ۴۵ پخش
 • قسمت ۴۶ پخش
 • قسمت ۴۷ پخش
 • قسمت ۴۸ پخش
 • قسمت ۴۹ پخش
 • قسمت ۵۰ پخش
 • قسمت ۵۱ پخش
 • قسمت ۵۲ پخش
 • قسمت ۵۳ پخش
 • قسمت ۵۴ پخش
 • قسمت ۵۵ پخش
 • قسمت ۵۶ پخش
 • قسمت ۵۷ پخش
 • قسمت ۵۸ پخش
 • قسمت ۵۹ پخش
 • قسمت ۶۰ پخش
 • قسمت ۶۱ پخش
 • قسمت ۶۲ پخش
 • قسمت ۶۳ پخش
 • قسمت ۶۴ پخش
 • قسمت ۶۵ پخش
 • قسمت ۶۶ پخش
 • قسمت ۶۷ پخش
 • قسمت ۶۸ پخش
 • قسمت ۶۹ پخش
 • قسمت ۷۰ پخش
 • قسمت ۷۱ پخش
 • قسمت ۷۲ پخش
 • قسمت ۷۳ پخش
 • قسمت ۷۴ پخش
 • قسمت ۷۵ پخش
 • قسمت ۷۶ پخش
 • قسمت ۷۷ پخش
 • قسمت ۷۸ پخش
 • قسمت ۷۹ پخش
 • قسمت ۸۰ پخش
 • قسمت ۸۱ (قسمت آخر) پخش
 • قسمت ۸۲ پخش
 • قسمت ۸۳ پخش
 • قسمت ۸۴ پخش
 • قسمت ۸۵ پخش
 • قسمت ۸۶ پخش
 • قسمت ۸۷ پخش
 • قسمت ۸۸ پخش
 • قسمت ۸۹ پخش
 • قسمت ۹۰ پخش
 • قسمت ۹۱ پخش
 • قسمت ۹۲ پخش
 • قسمت ۹۳ پخش
 • قسمت ۹۴ پخش
 • قسمت ۹۵ پخش
 • قسمت ۹۶ پخش
 • قسمت ۹۷ پخش
 • قسمت ۹۸ پخش
 • قسمت ۹۹ پخش
 • قسمت ۱۰۰ پخش
 • قسمت ۱۰۱ پخش
 • قسمت ۱۰۲ پخش
 • قسمت ۱۰۳ پخش
 • قسمت ۱۰۴ پخش
 • قسمت ۱۰۵ پخش
 • قسمت ۱۰۶ پخش
 • قسمت ۱۰۷ پخش
 • قسمت ۱۰۸ پخش
 • قسمت ۱۰۹ پخش
 • قسمت ۱۱۰ پخش
 • قسمت ۱۱۱ پخش
 • قسمت ۱۱۲ پخش
 • قسمت ۱۱۳ پخش
 • قسمت ۱۱۴ پخش
 • قسمت ۱۱۵ پخش