فا
Size:95.9MB
Version: 2.1.0(9/22/2016)
Minimum compatibility:   Android 2.3 (Gingerbread)
Religion
4
6
500
Download
KabootareMadineh #1
KabootareMadineh #2
KabootareMadineh #3
KabootareMadineh #4
KabootareMadineh #5
KabootareMadineh #6
KabootareMadineh #7
KabootareMadineh #8

   Description

Pilgrimage to the holy and glorious courtyard of Masjid Al Nabawi (SAW) and the Baqi Heaven, as a light dove, in simulated three-dimensional space, to create a sense of lightness and freedom


  - Precise three-dimensional simulation

  - Pilgrims crowd simulation using artificial intelligence

  - Theological arguments within the circles of wisdom

  - Interactive tutorial

   What's New

‏- رفع مشکلات جزئی

   Permissions

  • Read device network state
  • Write external storage
  • Internet
  • Read phone state
  • Wake lock
  
6
  
4
محمد طاهری
10/19/2016
اگه پولی نباشه عالی عالی اجرتون به امام حسین علیه السلام
  
s kh
9/14/2015
فوق العاده اید و البته بسیار مهجور
   +3
علی باباا
9/13/2016
سلام برای بار اول برنامه به صورت کامل پولی بود پولو پرداخت کردم ولی بعد از به روز رسانی بازم برای رفع محدودیت ازم پول میخواد لطفا رسیدگی نما
  
امیر علی
8/22/2016
اقا چرا این اینجوریه پرنده هه اصلا نمیتونه ب جاهای دیگه پرواز کنه لطفا رسیدگیش کنید من این از این نرم افزار خوشم امد ولی ضد حال خوردم