خانه برنامه ابزارهای کاربردی
Barcode Generator - Barcode Maker, Barcode Scanner

Barcode Generator - Barcode Maker, Barcode Scanner

تعداد دانلود۱۰۰
حجم۱۰ مگابایت
نوع برنامه اندرویدی
دسته‌بندی ابزارهای کاربردی
سازنده QR Scanner & QR Code Generator & Radio & Notes
Want to generate Code-39, Code-128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, Codabar Barcode?
Want to have a Barcode Generator which you can make barcode in your own style for attracting more barcode scanner?
Want to have a Barcode Generator which you can easily manage your generated record?
Want to have a Barcode Generator which you can also scan barcode
Then this Barcode generator and Barcode maker is definitely what you want!
Barcode Generator - Barcode Maker, Barcode Scanner is a must-have tool for generating Barcodes. With this Bar code generator app, you can easily generate Barcodes in Code-39, Code-128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, Codabar etc.
The Barcode Generator and Barcode Maker provides the accessibility to customize the Barcodes by changing Barcode colors and adding text. With the well designed Barcode templates, you can generate Barcode very quickly and easily.
Have a try! Use this Barcode generator to create a beautiful and special Barcode!
Features
💎 All in one Barcode Generator, Barcode Scanner and QR Code Generator
🌈 Support generate Barcode in Code-39, Code-128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, Codabar etc.
🎨 Customize Barcode with different colors and adding text
🖼 Support using pictures as the Barcode colors
📝 Create Barcode with beautiful templates
📷 Scan Barcode and decorate
⭐ Manage your generated Barcode records and scan records
🔎 Directly search the generated Barcode record you want to find
✏️ Generate QR code for Contacts, text, Wifi, Business card, SMS and social media accounts
💯 User friendly and easy to use
All in one Barcode Generator, Barcode Scanner and QR Code Generator
Barcode Generator - Barcode Maker, Barcode Scanner supports generating Barcode and scans Barcode in one app. You can scan barcode you already have and decorate it. A splendid Barcode generator and Barcode scanner. Also a great QR code generator. You don’t need to have another app for barcode. One app for all!
Support All Kinds of Content
This fantastic barcode maker supports all Barcode types. We have Barcode format : Code-39, Code-128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, Codabar, etc.
Highly Customizable Barcode Generator
With Barcode Generator - Barcode Maker, Barcode Scanner you can customize Barcodes by changing colors, adding text and using templates. With easy steps, you can make unique Barcodes for your own and attract more barcode scanners
Various Templates
The Barcode Maker provides many kinds of Barcode templates. With the well designed Barcode templates, you can generate beautiful Barcode in very simple steps.
Barcode scanner and QR code scanner
This barcode scanner provides a choice of scanning exist picture and live code
• Barcode – scan barcode to get the digits you want to improve efficiency
• QR Code – instantly read any QR code with your camera
QR Code Generator
Barcode Generator - Barcode Maker, Barcode Scanner also supports generating QR code. You can generate QR codes for websites, text, Wifi, business card, applications, SMS and social media accounts, etc.
Easily Manage Record
You can collect the record in a folder that will help you manage the generated history and scanned history easily. No longer need to worry about not finding the record you are looking for. With this barcode creator you can search the record you want to find.
If the Barcode Generator - Barcode Maker, Barcode Scanner is helpful for you, please rate us 5 stars ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
If you have any questions, please contact us: gulooloo2020@gmail.com
Have a nice day to you :)
⭐️ All in one Barcode Generator, Barcode Maker and Barcode Scanner
⭐️ Generate all kinds of Barcode fast and free
⭐️ Create Barcode with Templates
⭐ Make your own unique Barcode with colors and text
⭐️ Easy to manage your create history
⭐ Small size and easy to use
بخشی از حجم دانلود فایل این برنامه متعلق به فایل دیتای آن است که به صورت اتوماتیک دانلود و نصب خواهد شد. این برنامه جهت اجرا به این فایل‌های دیتا نیاز دارد که مایکت به صورت اتوماتیک فرآیند نصب آنها را انجام خواهد داد.
نصب

با اجرای فایل دریافتی، ابتدا مایکت بر روی دستگاه اندرویدی شما نصب خواهد شد. بلافاصله پس از باز شدن اپلیکیشن مایکت، دانلود خواهد شد.

×

مایکت را بر روی دستگاه خود ندارید؟