فا
Size:2.4MB
Version: 1.3(5/3/2016)
News & Magazines
5
1
100
Download
JIKNews #1
JIKNews #2
JIKNews #3
JIKNews #4
JIKNews #5

   Description

‏‏ابن برنامه اخبار روز دنیا،اخبار روز ایران را با جستجوی خودکار از منابع خبری و خبرگزاری ها به صورت لحظه ای دریافت نموده و جهت راحتی کاربران به صورت دسته بندی در اختیار انها قرار میدهد.

   What's New

‏‏. بهبود در سرعت پردازش
‏. تعداد بیشتر خبرها

   Permissions

  • Internet
  • Read device network state
  
1
  
5