فا
Size:20.7MB
Version: 1.1(2/24/2018)
Casual
0
0
100
Download
Hesar #1
Hesar #2
Hesar #3
Hesar #4
Hesar #5
Hesar #6

   Description

‏‏بازی «حصار» اولین تجربه من در بازی‌سازی است. لطفا مدارا کنید.
‏در این بازی با سبک آجرشکن (Break Breaker) داستان هفت‌خان رستم روایت می‌شود. در طول بازی باید از سد موانع بگذرید و در آخر هر مرحله با دشمن روبرو شوید.
‏این بازی گیم‌پلی کوتاهی دارد، رستم توانست در کمتر از ۳۰ دقیقه بازی را تمام کند، شما در چند دقیقه می‌توانید؟ :)

   What's New

‏‏تغییرات جزئی