خانه برنامه ابزارهای کاربردی
Zipify: Files Archiver rar Zip Unzip files

Zipify: Files Archiver rar Zip Unzip files

تعداد دانلود۳ هزار
امتیاز۴.۴
تعداد نظرات۱۷
حجم۴ مگابایت
نوع برنامه اندرویدی
دسته‌بندی ابزارهای کاربردی
سازنده OBEN-APPS
Zipify is Files Archiver rar Zip Unzip file manager as well as file explorer along with file extractor support. File extractor for android can work as zip unzip app as well. Zipify helps in Files Archiver of rar, Zip, Unzip files. File extraction of zip files are supported with viewer & extractor archiver app. Zipify is working as zip unzip app for extractor. archived files of multiple compression formats are supported. Unzip files in zip, rar, 7zip, & other compression formats for android. The job of zipify extractor is to zip files in extractor app. supporting zip, unzip, unrar, & rar unzip. Zipify unzip app is also a file manager to use for file extraction in zip file reader.
Zipify : Files Archiver rar Zip Unzip files:
The zipify extractor is meant to extract or to perform extraction in order to convert rar ,unzip files by zip files opener. In this zip tool you can extract & unzip zip files, archives in multiple formats. Zipify is an unarchiver for 7zip, zip, rar & other compressed files. Rar extractor supports winzip, zip file viewer, zip extractor, rar archiver & file extractor for android.
File extractor for android
Open zip, rar, unzip files extractor to unzip files or open zip file to decompress file. Files are also uncompressed and compressed in zip opener & archiver. To extract & unzip files through this app you just have to tap on the compressed file of any format & select the option to open and extract the file. It is very easy to zip & unzip the rar files in winrar, 7z, zip, 7zip, winzip & any other format.
File extractor app
Browse rar files in this rar extractor app also a rar file manager. To opener rar files in rar viewer or to decompress rar files of multiple formats i.e rar, winrar, zip. Zipify Files Archiver rar Zip Unzip files is your tool to go with that helps you to Open zip files, unarchiver & extractor of zip rar files, additional app manager to manage extracted files within the app. To decompress winrar & other formats. Zipify is Files Archiver rar Zip Unzip files to uncompressed & decompress rar file.
Archiver App:
Now open rar files in rar viewer & unzip files through this great app. zip extractor lets you unzip files in rar, zip, & other compression formats. The unzipped files are stored in a seperate folder within the app so you can easily identify & find your unzipped filed & folders. Zipify zip extractor is a powerful unarchiver which lets you decompress files of multiple compression formats in one place. Zipify lets you compress & uncompress, archive & extract, zip & unzip files in different formats. Zipify winzip is unarchiver, file extractor & zip viewer for 7zip, 7z, rar, zip & other formats.
Zip File Reader:
Now feel relax & easy as there is a powerful zip file reader, Unrar file opener, rar extractor & a free file manager within Zipify rar viewer & extractor for android. browse multiple files in rar file manager. The unarchiver tool is to extract files, whereas file manager app is to organize files in Files Archiver rar Zip Unzip files are file manager free in save files for archives in file. The files manager of my file managers helps in file browse, file explorer & file manager.
Zipify is unzip tool for extractor of archiver, unzip file app for android & file archiver for rar extractor. Files Archiver & extractor is a very powerful tool to zip rar, Zip, 7zip files & to Unzip zip, rar, Zip, 7zip files. rar unrar files easily in this zipify rar file opener for android & rar file reader, rar file creator for rar unrar in rar unrar unzip of multiple files format.
The file extractor for android lists down both internal & external storage. You can view & access storage & perform compression & decompression on files.
Features of File Extractor:
- Multiple Languages support
- All Files Manager / Document Manager
- View / Compress / Archive / Decompress / Rar /Unrar files
- Multiple Files compression support at a time
- Separate sections for All compressed files & All Extracted files
* Crash issue resolved
* Multiple Language Selection
* Multiple files compression
* 3 new compression formats added
* .zip, .gzip, .tar.gz support added
بخشی از حجم دانلود فایل این برنامه متعلق به فایل دیتای آن است که به صورت اتوماتیک دانلود و نصب خواهد شد. این برنامه جهت اجرا به این فایل‌های دیتا نیاز دارد که مایکت به صورت اتوماتیک فرآیند نصب آنها را انجام خواهد داد.
نصب

با اجرای فایل دریافتی، ابتدا مایکت بر روی دستگاه اندرویدی شما نصب خواهد شد. بلافاصله پس از باز شدن اپلیکیشن مایکت، دانلود خواهد شد.

×

مایکت را بر روی دستگاه خود ندارید؟