Other | سایر

تمام وقت

مایکت

اگر موقعیت شغلی مورد نظر خود را نیافتید می‌توانید رزومه خود را برای ما ارسال نمایید تا در پایگاه‌داده ما قرار گیرد. در صورتی که موقعیت شغلی مناسب برای شما در مایکت باز باشد یا در آینده باز شود، رزومه شما بررسی خواهد شد و با شما تماس خواهیم گرفت.