راهنمای نصب مایکت

گام اول

تنظیمات مرورگر کروم

به تنظیمات مرورگر بروید

گام دوم

فعال‌سازی منابع ناشناس در تنظیمات

منابع نامشخص را فعال کنید

گام سوم

نصب آسان مایکت جدید

دکمه نصب را بزنید

دانلود مایکت