استور اندرویدی مایکت: مرجع دانلود ایرانیان
نصب
خانه بازی کودک
Chinese Food! Make Yummy Chinese New Year Foods!

Chinese Food! Make Yummy Chinese New Year Foods!

نصب در حال دریافت
نسخه۱.۱
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۱۲/۱۱
تعداد دانلود۳ هزار
امتیاز۲.۹
تعداد نظرات۸
حجم۵۹ مگابایت
نوع بازی اندرویدی
دسته‌بندی کودک
سازنده Kids Food Games Inc.
‏‏سـال نـو چـینی در ایـنجا اسـت ! بـیایید بـه شـهر چـین بـرویم و غـذاهـای چـینی جـالب بـسازیم !:)
‏سـال نـو قـمری در حـال آمـدن اسـت ! شـهر چـین کاملاً شـلوغ و خـوشحال مـیشود ! خـیابان هـا بـا فـانوس هـای قـرمز و کـتیبه هـای سـال نـو تـزئین شـده اسـت .🌸

ویدئو معرفی بازی

‏شـنیدم کـه دیـروز یـک رسـتوران مـعروف چـینی افـتتاح شـد ! ایـن رسـتوران بـزرگی اسـت کـه شـامل یـک مـرکز نـمایشی در مـرکز سـالن اسـت .💜
‏مـشتریان مـیتوانند در حـالی کـه غـذا هـای چـینی خـوشمزه دارنـد ، اپـرای سـنتی پـکن را تـماشا کـنند !🌸
‏مـردم بـرای جـشن سـال نـو ویـژه قـمری چـینی هـا بـه رسـتوران هـای چـینی مـیگشتند ! مـن و دوسـتانم هـم تـصمیم گـرفتیم بـریم !
‏غـذا هـای چـینی بـسیاری وجـود دارد کـه مـیتوانیم در ایـن رسـتوران امـتحان کـنیم ! مـانند رول هـای بـهاری ، مـبلغ کـم رنـگ ، کـوفته هـای شـیرین ، رشـته فـرنگی سـرخ شـده و کـوکی هـای خـوش شـانس🌸
‏-تـن از ابـزارهـای آشـپزی واقـع بـینانه بـرای بـازی کـردن: کـاسه ، کـتری ، قـاشق ، تـابه ، بـرش هـیئت مـدیره ، اجـاق گـاز الـقایی ، دسـتگاه بسـته بـندی کـوفته ، بـشقاب ، بـخار پـز مـواد غـذایی ، گـلدان ، دسـتگاه نـودل ، الـک آرد ، اسـپاتول ، کـاسه خـورد کـن ، پـین نـورد ، فـنجان ، قـابلمه ، اجـاق گـاز و سایـر مـوارد دیـگر ؛
‏ تـن مـواد غـذایی و تـزئینات را امـتحان کـنید : مـیوه ، آب نـبات ، آبـپاش ، شـیر ، آرد ، نـمک ، شـکر ، کـره ، تـخم مـرغ ، بسـتنی شـکلاتی ، آب ، گـوشت ، سـبزیجات ، روغـن ، سـس ، چـاشنی گـوشت ، مـواد غـذایی ، بـرنج چـسبناک ، رشـته فـرنگی ، فـلفل سـیاه ، سـس سـویا ، چـای و مـوارد دیـگر💜
‏نحـوه بـازی :
‏-بـرای کـنترل بـازی از کـنترل هـای تـعاملی اسـتفاده کـنید
‏-از مـاژول هـای مـختلف پـخت و پـز بـرای رول هـای بـهاری ، مـقدار کـم ، کـوفته هـای شـیرین ، رشـته فرنـگی سـرخ شـده و کـوکی هـای خـوش شـانس اسـتفاده کـنید 🌸
‏-ابـزار هـای مـختلفی را بـرای تـهیه غـذای خـود آماده کـنید
‏-مـواد مـختلفی را بـرای ایـجاد طـعم و رنـگ بـی نـظیر غـذاهـای خـود مـخلوط کـنید
‏-غـذاهـای خـود را بـا آبـپاش ، آب نـبات و مـیوه هـای زیـبا تـزئین کـنید💜
‏پـیام مـهم بـرای خـرید هـا:
‏-ایـن بـرنـامه بـازی رایـگان اسـت امـا مـوارد خـاصی در بـازی مـمکن اسـت نـیاز بـه پـرداخت داشـته بـاشـد . شـما مـیتوانید بـا غـیرفـعال کـردن آنـها در دسـتگاه خـود ، خـرید هـای درون بـرنامه ای را محـدود کـنید.🌸
بخشی از حجم دانلود فایل این بازی متعلق به فایل دیتای آن است که به صورت اتوماتیک دانلود و نصب خواهد شد. این بازی جهت اجرا به این فایل‌های دیتا نیاز دارد که مایکت به صورت اتوماتیک فرآیند نصب آنها را انجام خواهد داد.
- Bug Fixes
- App Optimizations

دیگران نصب کرده‌اند

برنامه‌های پیشنهادی

بقیهٔ برنامه‌های این سازنده