استور اندرویدی مایکت: مرجع دانلود ایرانیان
نصب
خانه بازی شبیه سازی
Atlantis Odyssey

Atlantis Odyssey

نصب در حال دریافت
نسخه۱.۳۶
آخرین بروزرسانی۱۴۰۰/۱۰/۲۴
تعداد دانلود۳ هزار
امتیاز۴.۳
تعداد نظرات۶۹
حجم۱۳۶ مگابایت
نوع بازی اندرویدی
دسته‌بندی شبیه سازی
سازنده VIZOR APPS LTD.
‏‏تبریک میگمـ ، شمـا به تازگـی به یه مکـان کشـف نشـده در نقشـه جهان رسیده ایـد!😉 فانتـزی شمـا در مقابـل. واقعیـت ماجراجـویی در آتلـانتـیس در شـرف شـروع اسـت!🌸
‏🎒 مسیـرهای آتلـانتـیس را دنبـال کنیـن و بـا رابـرت و نیکـول ماجراجـوی مشتـاق تمـدن آتلـانتـیس را کشـف کنیـن!💜

ویدئو معرفی بازی

‏🌱 در هر ماجراجـویی ، اردوگـاه ، غـذا و ابزار بیشتریـن اهمیـت را دارن! مزرعـه خود را تأسیـس کنیـن ، کارخانـه هایـی بسازیـن و بـه ساخـت منابـع بپردازیـد!☁
‏⚒ ایـن منطقـه مملـو از ویرانـه های مرمـوز اسـت! کارگـاه های جادویـی آتلـانتـیس ها را بـا کمـک کریستـال های قدرتمنـد بـازیابـی کنیـن!💖
‏🔎 آیـا می‌خواهیـد آتلـانتـیس و فرهنـگ محلـی را حتـی بهتـر کشـف کنیـن؟ اهـداف ماجراجویـی کامـل و کـار بر روی سفارشـات تولیـد در مزرعـه!💚
‏نیکـول و رابـرت تـازه شـروع بـه چـادر زدن کـردن!
‏در بقیـه ماجراهـا بـه آنهـا کمـک کنیـن!💕
A new timed island: THE MAGISTERIUM!
- Follow a mysterious spy and discover all the secrets of the Magisterium!
- What are these strange noises everywhere? Robert doesn't have an answer to this question... Maybe you can help him figure it out?

دیگران نصب کرده‌اند

برنامه‌های پیشنهادی

بقیهٔ برنامه‌های این سازنده