استور اندرویدی مایکت: مرجع دانلود ایرانیان
نصب
خانه بازی شبیه سازی
Atlantis Odyssey

Atlantis Odyssey

نصب در حال دریافت
نسخه۱.۲۸
آخرین بروزرسانی۱۴۰۰/۰۶/۲۴
تعداد دانلود۲ هزار
امتیاز۴.۵
تعداد نظرات۴۷
حجم۱۱۹ مگابایت
نوع بازی اندرویدی
دسته‌بندی شبیه سازی
سازنده VIZOR APPS LTD.
‏‏تبریک میگمـ ، شمـا به تازگـی به یه مکـان کشـف نشـده در نقشـه جهان رسیده ایـد!😉 فانتـزی شمـا در مقابـل. واقعیـت ماجراجـویی در آتلـانتـیس در شـرف شـروع اسـت!🌸
‏🎒 مسیـرهای آتلـانتـیس را دنبـال کنیـن و بـا رابـرت و نیکـول ماجراجـوی مشتـاق تمـدن آتلـانتـیس را کشـف کنیـن!💜

ویدئو معرفی بازی

‏🌱 در هر ماجراجـویی ، اردوگـاه ، غـذا و ابزار بیشتریـن اهمیـت را دارن! مزرعـه خود را تأسیـس کنیـن ، کارخانـه هایـی بسازیـن و بـه ساخـت منابـع بپردازیـد!☁
‏⚒ ایـن منطقـه مملـو از ویرانـه های مرمـوز اسـت! کارگـاه های جادویـی آتلـانتـیس ها را بـا کمـک کریستـال های قدرتمنـد بـازیابـی کنیـن!💖
‏🔎 آیـا می‌خواهیـد آتلـانتـیس و فرهنـگ محلـی را حتـی بهتـر کشـف کنیـن؟ اهـداف ماجراجویـی کامـل و کـار بر روی سفارشـات تولیـد در مزرعـه!💚
‏نیکـول و رابـرت تـازه شـروع بـه چـادر زدن کـردن!
‏در بقیـه ماجراهـا بـه آنهـا کمـک کنیـن!💕
بخشی از حجم دانلود فایل این بازی متعلق به فایل دیتای آن است که به صورت اتوماتیک دانلود و نصب خواهد شد. این بازی جهت اجرا به این فایل‌های دیتا نیاز دارد که مایکت به صورت اتوماتیک فرآیند نصب آنها را انجام خواهد داد.
A new temporary adventure: ECLIPSE TEMPLE!
- A special day for the Atlanteans is approaching: the day of the Golden Eclipse! Mi'ara invites us to take part in a mysterious ritual... and get something extraordinary as a reward!
- Only the keeper of the temple is having troubles... You'll have to work hard to perform the ritual!

دیگران نصب کرده‌اند

برنامه‌های پیشنهادی

بقیهٔ برنامه‌های این سازنده