استور اندرویدی مایکت : مرجع دانلود ایرانیان
نصب
آموزش مجازی علوم هشتم

آموزش مجازی علوم هشتم

آموزش کامل علوم هشتم

نسخه۱.۰
آخرین بروزرسانی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
تعداد دانلود۸ هزار
امتیاز۴.۷
تعداد نظرات۶۱
حجم۲۹ مگابایت
نوع برنامه اندرویدی
دسته‌بندی آموزشی
سازنده انتشارات دیجیتال هوشمند نوآموزش
‏‏لذت یادگیری علوم با اپلیکیشن آموزش مجازی علوم هشتم آموزش مفهومی، جامع و تعاملی
‏محتوای این بسته آموزشی شامل موارد زیر است:
‏** توضیح کامل محتوای کتاب و بررسی تمامی جدول ها و شکل ها
‏ ** تدریس در قالب نمودارها و نقشه های مفهومی
‏ ** ارائه مطالب تکمیلی و نکات مهم و تستی در هر فصل
‏ ** انجام آزمایش های کتاب به صورت تعاملی
‏ ** پاسخ دقیق به پرسش های متن و فعالیت های کتاب
‏ ** ارائه سوالات مهم و کاربردی در جریان تدریس و در پایان هر فصل
‏ ** ارزشیابی پایانی تعاملی در پایان فصل شامل انواع سوالات صحیح-غلط، تستی و ... با ارائه بازخورد
‏** ارائه سوالات امتحانی برای هر فصل با پاسخ تشریحی
‏** ارائه 3 نمونه سوالات امتحانی استاندارد نوبت اول و دوم با پاسخ برگ کاملا تشریحی!!)
‏فهرست مطالب اپلیکیشن آموزش مجازی علوم هشتم
‏**فصل اول: مخلوط و جدا سازی مواد
‏ مواد خالص و مخلوط
‏ اجزای تشکیل دهنده محلول-انواع محلول ها
‏ مقدار حل شدن مواد در آب-اثر دما بر میزان حل شدن مواد
‏ مخلوط ها در زندگی-شناسایی اسید و باز-جداسازی اجزای مخلوط
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل اول –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل اول با پاسخ تشریحی
‏ **فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
‏ تغییرهای شیمیایی
‏ سوختن؛ روشی برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد
‏ فرآورده های سوختن
‏ آزاد شدن انرژی با تغییر شیمیایی در بدن جانداران
‏ راه های دیگر برای استفاده از انرژی شیمیایی مواد
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل دوم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل دوم با پاسخ تشریحی
‏**فصل سوم: از درون اتم چه خبر
‏ ذره های سازنده درون اتم-عنصرها و نشانه شیمیایی آن ها
‏ مدلی برای ساختار اتم
‏ ایزوتوپ ها
‏ یون چیست؟
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل سوم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل سوم با پاسخ تشریحی
‏ **فصل چهارم: تنظیم عصبی
‏ دستگاه عصبی مرکزی و محیطی
‏ فعالیت های ارادی و غیرارادی-سلول های بافت عصبی
‏ ساختار نورون-بافت عصبی-اعصاب حسی و حرکتی
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل چهارم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل چهارم با پاسخ تشریحی
‏** فصل پنجم: حس و حرکت
‏ اندام های حسی-چگونه اجسام را می بینیم؟-چگونه صداها را می شنویم؟
‏ چگونگی احساس بو-مزه-سردی و گرمی-زبری و صافی اجسام
‏ اسکلت استخوان-غضروف–مفصل)
‏ ماهیچه ها
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل پنجم –تعاملی
‏نمونه سوال امتحانی فصل پنجم با پاسخ تشریحی
‏** فصل ششم: تنظیم هورمونی
‏ دستگاه هورمونی- هورمون چیست؟
‏ اعمال هورمون ها تنظیم رشد بدن - تنظیم سوخت و ساز سلول ها)
‏ اعمال هورمون ها تنظیم قند خون - مقابله با فشار روحی و جسمی)
‏ اعمال هورمون ها تنظیم کلسیم خون- تنظیم تغییرات جنسی)
‏ تنظیم ترشح هورمون ها
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل ششم –تعاملی
‏نمونه سوال امتحانی فصل ششم با پاسخ تشریحی
‏ **فصل هفتم: الفبای زیست فناوری
‏ هر فردی بی نظیر است ژن ها وصفات ارثی)
‏ تاثیر عوامل محیطی بر صفات- ایجاد صفات جدید در جانداران
‏ سلول ها تقسیم می شوند(تقسیم میتوز)-تقسیم مشکل ساز سرطان)
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل هفتم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل هفتم با پاسخ تشریحی
‏ **فصل هشتم: تولید مثل در جانداران
‏ جانداران به روش های متفاوتی تولید مثل می کنند(انواع تولید مثل)
‏ روش های تولید مثل غیرجنسی
‏ تولید مثل جنسی-انواع لقاح در جانوران
‏ تولید مثل جنسی در انسان و گیاهان گلدار
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل هشتم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل هشتم با پاسخ تشریحی
‏دانلود نمونه سوالات نوبت اول با پاسخ تشریحی 3 نمونه سوال استاندارد بر اساس بارم بندی کشوری)
‏ **فصل نهم: الکتریسیته
‏ مفهوم بار الکتریکی و انواع بار
‏ قواعد اساسی الکتریسیته
‏ اجسام رسانا و نارسانا
‏ الکتروسکوپ و کاربردهای آن
‏ روش های ایجاد بار الکتریکی در اجسام
‏ آذرخش و تخلیه الکتریکی
‏ اختلاف پتانسیل، شدت جریان و مقاومت الکتریکی
‏ قانون و مثلث اُهم
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل نهم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل نهم با پاسخ تشریحی
‏ ** فصل دهم: مغناطیس
‏ خواص مغناطیسی
‏ قطب های آهنربا
‏ روش های ساخت آهنربا
‏ موتور الکتریکی و مولد الکتریسیته ساده
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل دهم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل دهم با پاسخ تشریحی
‏ ** فصل یازدهم: کانی ها
‏ تعریف، کاربرد، روش های تشکیل و شناسایی
‏ طبقه بندی، نام گذاری، کانی های ملی و کانی های نامهربان
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل یازدهم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل یازدهم با پاسخ تشریحی
‏ **فصل دوازدهم: سنگ ها
‏ طبقه بندی-سنگ های آذرین
‏ سنگ های رسوبی و دگرگونی
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل دوازدهم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل دوازدهم با پاسخ تشریحی
‏ فصل سیزدهم: هوازدگی
‏ هوازدگی فیزیکی و شیمیایی
‏ فرسایش-چرخه سنگ
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل سیزدهم –تعاملی
‏نمونه سوال امتحانی فصل سیزدهم با پاسخ تشریحی
‏ فصل چهاردهم: نور و ویژگی های آن
‏ چشمه های نور-چگونگی حرکت نور
‏ تشکیل سایه-خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی
‏ بازتاب نور-قانون بازتاب
‏ آینه تخت-آینه های کروی
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل چهاردهم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل چهاردهم با پاسخ تشریحی
‏ فصل پانزدهم: شکست نور
‏ شکست نور
‏ شکست نور در منشور
‏ عدسی ها
‏ ارزشیابی پایانی آزمون کلی از فصل پانزدهم –تعاملی
‏ نمونه سوال امتحانی فصل پانزدهم با پاسخ تشریحی
‏ دانلود نمونه سوالات نوبت دوم با پاسخ تشریحی 3 نمونه سوال استاندارد بر اساس بارم بندی کشوری)
‏‏تغییرات جزئی در برنامه

نظرات و امتیاز ها

۶۱ نظر ۵ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
عکس کاربر """""""""
٦ بهمن ١٤٠٢

‏✓ ویدئو آموزشی داره حتی نمونه سوالم داره ‏✗ ...... خیلی خوبه خفنم هست ی جورایی

میپسندم۰ نمیپسندم۰
عکس کاربر ELX:)♡
١٥ آذر ١٤٠٢

‏✓ نمونه سوال ‏✓ ازمون ‏✓ توضیح با فیلم ‏✗ ازمون هاش کمه خیلی خوبه اگه ازمون ها زیاد بشه

میپسندم۳ نمیپسندم۲
عکس کاربر ali:(am
١٧ مهر ١٤٠٢

‏✓ کلا همه سوالات رو داره ‏✓ میتونی خودتو تو ازموناش بسنجی ‏✓ امتحان کلی و امتحان نوبت اول و دوم داره ممنون از معلم خوبمون

میپسندم۶ نمیپسندم۲

دیگران نصب کرده‌اند

برنامه‌های مرتبط

بقیهٔ برنامه‌های این سازنده