تصفیه حساب در سال ۱۴۰۲

مایکت همواره در تلاش بوده تا مسیر همکاری با شرکای تجاری خود را بهبود بخشد، در همین راستا در سال‌های گذشته امکان تصفیه حساب به درخواست توسعه دهندگان گرامی در دو نوبت نیمه و پایان ماه وجود داشته است. با توجه به بررسی های انجام شده برای تسهیل فرآیند همکاری تجاری ما با شما همراهان عزیز از ابتدای اردیبهشت  ماه ۱۴۰۲ تصفیه حساب در نیمه ماه صورت نمیگیرد و به پایان ماه موکول خواهد شد.

Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: برنامه کاری مایکت در ایام نوروز ۱۴۰۲
بعدی: تغییرات در پنل تبلیغات مایکت