مدیریت وضعیت برنامه

هر برنامه می‌تواند وضعیت‌های مختلفی داشته باشد:

فعال

برنامه توسط تیم بررسی مایکت بررسی و تائید شده است. این وضعیت نشان گر این است که برنامه در مایکت قابل مشاهده است.

غیرفعال

این حالت نشان‌گر این است که برنامه در مایکت برای کاربران قابل مشاهده نمی‌باشد. اگر برنامه توسط تیم بررسی مایکت تائید نشده است یا در صورتی که شما درخواست غیرفعال شدن برنامه را داده باشید و تائید شده باشد؛ این وضعیت مشاهده می‌شود.

تقاضای غیرفعال شدن تنها برای برنامه‌های فعال امکان پذیر است و در در صفحه برنامه ها در سمت چپ کادر برنامه مورد نظر می توانید آیکون غیرفعالسازی برنامه را مشاهده نمایید

درحال بررسی توسط مدیریت

در این حالت شما برنامه را جهت بررسی ارسال کرده‌اید که نتیجه آن طی سه روز کاری (پنج شنبه و جمعه روز کاری محسوب نمی‌شوند) از طریق ایمیل و پنل توسعه دهنده قابل مشاهده خواهد بود.

در این وضعیت اطلاعات پایه، نسخه و تصاویر قابل ویرایش نیستند.

پیش نویس

در این وضعیت برنامه را ویرایش کرده‌اید اما هنوز برای بررسی توسط تیم مایکت ارسال نکرده اید. 

.پس از تغییر اطلاعات پایه برنامه، نسخه و تصاویر برنامه تا زمانی که دکمه «ارسال» را انتخاب نکنید، تمامی تغییرات در حالت پیش فرض می‌ماند

انصراف از ارسال

تا زمانی که تیم بررسی مایکت شروع به بررسی نکرده باشد می‌توانید از ارسال آن انصراف دهید.

بایگانی برنامه

در صورتی که برنامه‌ای غیرفعال است و تمایل دارید در لیست برنامه‌هایتان نمایش داده نشود می‌توانید این گزینه را  انتخاب نمایید. در صفحه برنامه ها در سمت چپ کادر برنامه های مورد نظر می توانید آیکون بایگانی کردن برنامه را مشاهده کنید. جهت بازگردانی برنامه بایگانی شده از بخش فیلتر ها در بالای صفحه می توانید آن ها را مشاهده و در صورت تمایل به لیست برنامه های خود بازگردانید.

Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: تعیین زمان انتشار