تبلیغات برنامه یا بازی در مایکت

۱. آیا امکان تبلیغات برنامه یا بازی من در مایکت وجود دارد؟

در حال حاضر تمام تبلیغات درون مایکت، مانند تبلیغات در جستجو (search ads) یا تبلیغات در ابتدای نمایش ویدئو (pre-roll video ads)، به صورت انحصاری به آژانس تبلیغاتی مگنت واگذار شده است، لذا ما نمی‌توانیم به صورت مستقیم با شما همکاری کنیم. اما شما می‌توانید از تبلیغات مگنت استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر به آدرس https://magnetadservices.com مراجعه نمایید.

Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: رفع خطای امنیتی Blocked by Play Protect