ارسال امتیاز و نظر کاربر درباره برنامه

ویدئوی آموزشی نحوه استفاده اینتنت‌های مایکت را در آپارات مشاهده نمایید.
امتیاز و نظر کاربران در مورد یک برنامه یا بازی، یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری کاربران برای نصب آن اپلیکیشن است. بنابراین مهم است که برنامه شما در استور، امتیاز بالایی داشته باشد و نظرات مثبتی درباره آن نوشته شده باشد. لذا ما به شما توصیه میکنیم که از کاربران خود درخواست کنید که به برنامه شما امتیاز و نظر بدهند.

اگر می‌خواهید کاربر مستقیما به بخش ارسال نظر برود، از Url زیر استفاده کنید:

myket://comment?id=[PACKAGE_NAME

به جای  [PACKAGE_NAME] باید نام بسته‌ برنامه‌ خود را قرار دهید.

ابتدا یک دیالوگ تایید به کاربر نمایش دهید و از کاربر بخواهید که در صورتی که از برنامه یا بازی شما رضایت دارد، در مایکت به آن ستاره دهد و تجربه خود را برای سایر کاربران بنویسد. در صورت تایید کاربر، از این اینتنت استفاده کنید.

برای مثال پس اجرای قطعه‌ کد زیر، صفحه ارسال نظر برای برنامه طاقچه با شناسه app را به کاربر نمایش داده می‌شود:

String url= "myket://comment?id=ir.mservices.mybook";
Intent intent = new Intent();
intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setData(Uri.parse(url));
startActivity(intent);
توجه کنید که برای تست این لینک‌ها برنامه‌ی شما باید در مایکت تایید شده باشد.

نمونه فرآیند در شکل زیر نمایش داده شده است:

  1. نمایش دیالوگ تایید به کاربر
  2. باز شدن صفحه نظردهی مایکت برای کاربر

Was this article helpful?
Dislike 0
بعدی: باز کردن صفحه برنامه در مایکت