ارسال امتیاز و نظر کاربر درباره برنامه

ویدیوی آموزشی نحوه استفاده از اینتنت‌های مایکت را در آپارات مشاهده نمایید.
یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری کاربران برای نصب یک اپلیکیشن، امتیاز و نظری است که کاربران دیگر در مورد آن اپلیکیشن به ثبت رسانده‌اند. بنابراین مهم است که برنامه شما در استور، امتیازات بالا و نظرات مثبتی از کاربران دریافت کرده باشد. لذا ما به شما توصیه می‌کنیم، از کاربران خود درخواست کنید به برنامه شما امتیاز دهند و نظر خود را درباره آن ثبت کنند.

اگر می‌خواهید کاربر مستقیما به بخش ارسال نظر برود، از Url زیر استفاده کنید:

myket://comment?id=[PACKAGE_NAME

به جای  [PACKAGE_NAME] باید نام بسته‌ برنامه‌ خود را قرار دهید.

ابتدا یک دیالوگ تایید به کاربر نمایش دهید و از کاربر بخواهید، در صورتی که از برنامه یا بازی شما رضایت دارد، در مایکت به آن امتیاز دهد و تجربه خود را برای سایر کاربران بنویسد. در صورت تایید کاربر، از این اینتنت استفاده کنید.

برای مثال پس از اجرای قطعه‌ کد زیر، صفحه ارسال نظر برای برنامه طاقچه با شناسه app به کاربر نمایش داده می‌شود:

String url= "myket://comment?id=ir.mservices.mybook";
Intent intent = new Intent();
intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setData(Uri.parse(url));
startActivity(intent);
توجه کنید که برای تست این لینک‌ها برنامه‌ شما باید در مایکت تایید شده باشد.

نمونه فرآیند در شکل زیر نمایش داده شده است:

  1. نمایش دیالوگ تایید به کاربر
  2. باز شدن صفحه نظردهی مایکت برای کاربر

Was this article helpful?
Dislike 0
بعدی: باز کردن صفحه برنامه در مایکت