کارپرداز

بخش کارپرداز جهت بهبود فرایند مدیریت برنامه‌های موجود در پنل توسعه‌دهندگان طراحی شده است. شما می‌توانید فردی را به عنوان کارپرداز در پنل توسعه‌دهندگی خود ثبت نمایید و دسترسی‌های متناسب با فعالیت کارپرداز را به وی اختصاص دهید .

جهت ثبت کارپرداز می توانید از بخش کارپرداز جدید اطلاعات کارپرداز را ثبت نمایید و همچنین دسترسی های مورد نظر را تخصیص دهید.

ایمیل کارپرداز نباید قبل‌تر به عنوان توسعه دهنده یا کاربر در مایکت ثبت شده باشد. هر کارپرداز صرفا می‌تواند به عنوان کارپرداز یک توسعه‌دهنده تعریف شود.

شما می‌توانید با تعریف یک کارپرداز انواع دسترسی یک برنامه یا چند برنامه را در اختیار فرد بگذارید و برای هر برنامه نوع دسترسی را متفاوت تعریف کنید.

کارپرداز پس از ثبت ایمیل توسط توسعه‌دهنده ایمیلی حاوی اطلاعات ورود به حساب دریافت می‌کند و وابسته به دسترسی تعریف شده برای یک برنامه یا چند برنامه می‌تواند بخش‌هایی که دسترسی دارد را در داشبورد خود مشاهده نماید.

همچنین در هر زمانی می‌توانید از بخش کارپردازها دسترسی‌ها را ویرایش نمایید و یا ایمیل مورد نظر را حذف کنید تا امکان دسترسی به اطلاعات را از کارپرداز سلب نمایید.

دسترسی کامل به معنای امکان ویرایش و بررسی تمامی اطلاعات موجود در پنل توسعه‌دهندگی برای کارپرداز است و امکان دسترسی به تمامی بخش‌ها همانند صاحب اصلی حساب را برای کارپرداز فراهم ‌می‌کند.
Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: انتشار تدریجی نسخه
بعدی: فضاهای پربازدید در مایکت