سوالات متداول توسعه‌دهندگان، نحوه تصفیه‌حساب مالی، نکات مدیریت برنامه‌ها، نحوه استفاده از API مایکت در برنامه، رفع خطای امنیتی Blocked by Play Protect، تبلیغات برنامه یا بازی در مایکت، …

شما اینجا هستید:
  • خانه
  • سوالات متداول توسعه‌دهندگان

نحوه ساخت حساب توسعه‌دهنده

نحوه تصفیه‌حساب

مدیریت برنامه‌ها

استفاده از API مایکت در برنامه

رفع خطای امنیتی Blocked by Play Protect

تبلیغات برنامه یا بازی در مایکت