برنامه کاری مایکت در ایام نوروز ۱۴۰۰

توسعه دهندگان گرامی

 در سال ۱۳۹۹ علیرغم تمام سختی‌ها توانستیم با همراهی شما پیشرفت بسزایی را در مایکت داشته باشیم. در سال پیش رو نیز امیدواریم تا با همراهی شما عزیزان سالی سراسر موفقیت پیش رو داشته باشیم.

مانند سنوات گذشته هیچ یک از بخش های پنل توسعه دهنده ای مسدود یا محدود نخواهد شد و در هر بازه زمانی می توانید نسبت به انجام عملیات مورد نظر خود اقدام نمایید. تیم مایکت تلاش می‌کند تمامی برنامه‌هایی که تا پایان روز ۲۵ اسفند از طریق پنل توسعه دهندگان ارسال می‌شوند را قبل از پایان سال بررسی کند. بررسی برنامه‌ها و ارتباط با تیم مایکت در بازه ۲۶ اسفند تا ۱۴ فروردین با قدری تاخیر انجام خواهد شد.

تسویه حساب مالی در دو مرحله صورت خواهد گرفت. مرحله اول تسویه حساب اسفند به ازای تمامی تراکنش‌های از ۱ تا ۲۲ اسفند ماه خواهد بود و مبالغ مربوطه تا قبل از پایان سال به حساب توسعه‌دهنگان واریز خواهد شد. همچنین تسویه حساب روزهای ۲۳ تا ۳۰ اسفند در نیمه اول ماه فروردین سال ۱۴۰۰ انجام خواهد گرفت. در این تسویه حساب همه افرادی که بیشتر از ۱۰ هزار تومان در پنل خود بستانکار باشند لحاظ خواهند شد و تسویه صورت خواهد گرفت.

با تشکر فراوان از همراهی شما توسعه دهندگان گرامی با مایکت، سال خوشی را برایتان آرزومندیم و امیدواریم سالی پر از سلامتی و پیشرفت پیش رو داشته باشید.

Was this article helpful?
Dislike 0
بعدی: تغییرات در دسته‌بندی مایکت