استفاده از API مایکت در برنامه

۱. چطور می‌توانم پرداخت درون‌برنامه‌ای مایکت را پیاده‌سازی نمایم؟

برای اطلاعات کامل به راهنمای خرید درون‌برنامه‌ای مراجعه نمایید.

۲. چطور می‌توانم در برنامه خود لینک نظر دادن به برنامه را بگذارم؟

برای اطلاع از اینتنت‌های مایکت به بخش اینتنت ها در پایگاه دانش مایکت مراجعه نمایید.

Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: مدیریت برنامه‌ها
بعدی: رفع خطای امنیتی Blocked by Play Protect