محاسبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۱۰ درصد از ابتدای سال ۱۴۰۳

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: به ‌موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) افزایش یافته است.

بر این اساس در مایکت، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از چهارشنبه مورخ ۱ فروردین ۱۴۰۳ بر مبنای ۱۰% ‌محاسبه می‌شود.
لازم به ذکر است که این افزایش نرخ مالیات، در تسهیم درآمد و همچنین در فاکتورهای توسعه‌دهندگان حقوقی از تاریخ مذکور لحاظ خواهد شد.

Was this article helpful?
Dislike 0
بعدی: برنامه کاری مایکت در ایام نوروز ۱۴۰۳