نمایش لیست برنامه‌های توسعه‌دهنده

در صورتی که تمایل دارید کاربران تمام برنامه‌های منتشر شده توسط شما در مایکت را مشاهده کنند، از این لینک استفاده کنید. مشاهده این برنامه‌ها در استور، موجب ترغیب کابران به نصب آن‌ها خواهد شد.

مطابق الگوی زیر می‌توانید لیست برنامه‌های خود را در مایکت مشاهده کنید:

myket://developer/[PACKAGE_NAME]

به جای [PACKAGE_NAME] باید نام بسته‌ یکی از برنامه‌های خود را قرار دهید.

 برای مثال، آدرس زیر می‌تواند لیستی از تمام برنامه‌های توسعه‌دهنده طاقچه را نمایش دهد:

myket://developer/ir.mservices.mybook

در صورتی‌که [PACKAGE_NAME] برنامه معتبر نباشد در مایکت پیغام «نرم‌افزار مورد نظر یافت نشد» نمایش داده خواهد شد.

Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: باز کردن صفحه برنامه در مایکت