باز کردن صفحه برنامه در مایکت

مطابق الگوی زیر می‌توانید، امکان دسترسی مستقیم به صفحه‌ برنامه خود در مایکت را فراهم کنید:

myket://details?id=[PACKAGE_NAME]

اینتنت باز کردن صفحه برنامه، به ویژه زمانی که نسخه جدیدی را منتشر کرده‌اید و می‌خواهید کاربران شما آن نسخه جدید را نصب کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با استفاده از سرویس بررسی به‌‌روز‌ بودن برنامه می‌توانید در برنامه خود از وجود آخرین نسخه سازگار با دستگاه کاربر مطلع شوید.

در صورت به‌ کار‌ بردن الگوی زیر، همزمان با بازشدن صفحه‌ اطلاعات برنامه در مایکت، دانلود آن هم آغاز می‌شود:

myket://download/[PACKAGE_NAME]

Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: ارسال امتیاز و نظر کاربر درباره برنامه
بعدی: نمایش لیست برنامه‌های توسعه‌دهنده