نمایش پیغام توست (Toast) در اندروید

یک Toast یک پیغام pop-up است که بر روی صفحه برای مدت کوتاهی ظاهر می شود. این نوع پیغام برای اطلاع رسانی نتیجه رخدادها (مثلا ثبت شدن موفق آمیز نظر کاربر) کاربرد دارد.

بهتر است از Toast صرفا در مواردی که اطلاعات بسیار مهمی می بایست به کاربر نمایش داده شود، استفاده کرد.

برای نمایش Toast از کدی مانند زیر استفاده میکنیم:

Toast.makeText(this, "message", duration).show();

که در آن پارامتر duration مدت زمان نمایش پیام است که میتواند مقدار Toast.LENGTH_SHORT یا Toast.LENGTH_LONG را داشته باشد.

Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: آموزش مکان یابی کاربر (GPS) در برنامه نویسی اندروید
بعدی: داشتن چندین Activity در یک برنامه اندرویدی