آموزش ثبت وقایع (log زدن) در برنامه نویسی اندروید

سیستم LogCat اندروید، مشابه System.out.println در جاوا است که به عیب یابی برنامه های اندرویدی کمک میکند. وقایع ثبت شده توسط این روش، در کنسول LogCat در اندروید استودیو نمایش داده میشوند.

برای مثال نمونه کد زیر پس از شروع activity، این اتفاق را ثبت میکند

public void onStart() {
   super.onStart();
   Log.v("testing", "onStart was called!");
}

متدهای لاگ شامل موارد زیر است:

متدشرح
Log.d(“tag”, “message”)debug message (برای عیب یابی debugging)
Log.e(“tag”, “message”)error message (خطا در برنامه)
Log.i(“tag”, “message”)info message (ثبت اطلاعات)
Log.v(“tag”, “message”)verbose message (کمتر استفاده می شود)
Log.w(“tag”, “message”)warning message (هشدار)
Log.wtf(“tag”, exception)ثبت اطلاعات یک exception

هر متد همچنین یک پارامتر سوم اختیاری، برای ثبت اطلاعات کامل یک خطا است.

try {
   someCode(); 
}
catch (Exception ex) {
   Log.e("error4", "something went wrong", ex);
}
Was this article helpful?
Dislike 0
قبلی: چرخه حیات اکتیویتی (activity) در اندروید
بعدی: آشنایی با Firebase Crashlytics در اندروید